Menu
0
Sepette Ürün Yok.

Yardıma mı ihtiyacınız var?

1900 - 888

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR

SATICI
Ticari Ünvanı : PETER PİPER LONDON TEKSTİL E-TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Adresi :AYDINLAR MAH. 03063 CAD. NO: 25 İÇ KAPI NO: 1 ŞEHİTKAMİL/ GAZİANTEP
Vergi dairesi: Şehitkamil
Vergi Numarasi: 7291164971
Telefon :0 (342) 231 17 20
ALICI
Adı Soyadı :
Adresi :
Telefon :
E-mail :
 

MADDE 2-SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI

PETER PİPER LONDON TEKSTİL E-TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'e ait www.peterpiperlondon.com
veya sunulan hizmete bağlı diğer alan adları üzerinden ("Websitesi"), Satıcıya ait
ürünlerin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, sözleşmede
belirtilen niteliklere sahip mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Tüketicinin
Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri
gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur.
 
PETER PİPER LONDON TEKSTİL E-TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'in herhangi bir şekilde taraf olmadığını ve Sözleşme kapsamında
tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk ve
taahhüdü bulunmadığını kabul ve beyan ederler.
 
 
 
 
 

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU MALIN TEMEL NİTELİKLERİ VE BEDELİ

Ürün/Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve vergiler dahil satış bedeli
ve teslimat bilgileri aşağıdaki gibidir:
 
Ödeme Şekli ve Planı: IYZICO Çevirimiçi sanal POS uygulaması üzerinden ..........Bankası
kredi kartı ile .... ay .... (yazıyla ..............................................) TL aylık ödeme /
peşin ........... TL ödeme
 
Alınan Vade Farkı: .......
 
Vade Farkı hesabında kullanılan faiz oranı: % ...
 
Siparişi takip eden 7 iş günü içinde sevkiyatlara başlanacaktır. Sevkiyat, (20) iş günü
içinde tamamlanacaktır.
 
Teslimat Adresi:
Teslim Edilecek Kişiler:
1.2.Fatura Adresi:
 
 
 
 

MADDE 4 - MALIN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ

Sözleşme Alıcı tarafından onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup, Alıcı'nın Satıcı'dan
satın almış olduğu Mal/Hizmet'in Alıcı'ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur.
Mal/hizmet, Alıcı'nın sipariş formunda ve işbu sözleşmede belirtmiş olduğu adreste
bulunan kişi/kişilere teslim edilecektir.
 
 
 
 

MADDE 5 - TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

Mal/Hizmet'in teslimat masrafları Alıcı'ya aittir. Satıcı'nın, websitesinde teslimat
ücretinin kendisince karşılanacağını beyan edilmişse, teslimat masrafları Satıcı'ya ait
olacaktır.
 
Malın teslimatı; Satıcı'nın stoğunun müsait olması ve ödemenin gerçekleşmesinden
sonra taahhüt edilen sürede yapılır. Satıcı Mal/Hizmet'i, Alıcı tarafından Mal/Hizmet'in
sipariş edilmesinden itibaren 15 (on beş) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde
yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir
nedenle Alıcı tarafından Mal/Hizmet bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka
kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı Mal/Hizmet'in teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş
kabul edilir.
 
 
 

MADDE 6 - ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Alıcı, Websitesinde yer alan sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve
ödeme şekli ile teslimata ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup
bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Alıcılar
Tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan Satıcı iletişim bilgilerinin
sağladığı kanallarla ulaştırabilirler. Alıcı, işbu Sözleşme'yi ve Ön Bilgilendirme
Formunu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce
Satıcı tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel
özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve
eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur. Alıcı'nın, Sözleşme konusu Mal/Hizmet'i
teslim almadan önce muayene edecek tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb.
hasarlı ve ayıplı Mal/Hizmeti kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk
tamamen kendisine aittir. Alıcı tarafından kargo şirketi görevlisinden teslim alınan
Mal/Hizmet'in hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra
Mal/Hizmet'in sorumluluğu ve hasarlar Alıcı'ya aittir. Mal/Hizmet'in tesliminden sonra
Alıcı'ya ait kredi kartının Alıcı'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz
kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya
finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini Satıcı'ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine
teslim edilmiş olması kaydıyla Mal/Hizmet'i 3 (üç) gün içinde Satıcı'ya iade etmekle
yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri Alıcı'ya aittir.
 
 
 
 

MADDE 7 - SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Satıcı, Sözleşme konusu Mal/Hizmet'in Tüketici Mevzuatına uygun olarak, sağlam,
eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım
kılavuzları ile Alıcı'ya teslim edilmesinden sorumludur. Satıcı, mücbir sebepler veya
nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi
içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı'ya mümkün olan en kısa sürede bildirmekle
yükümlüdür Sözleşme konusu Mal/Hizmet, Alıcı'dan başka bir kişiye teslim edilecek
ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.
 
 
 

MADDE 8 - CAYMA HAKKI

Alıcı'nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve gerekçe göstermeksizin
teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün
içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu
ve cayma bildiriminin Satıcı'ya ulaşması tarihinden itibaren Satıcı'nın malı geri
alacağını Satıcı taahhüt eder. Cayma hakkı bildirimi ve sözleşmeye ilişkin sair
bildirimler satıcıya ait ve yukarıda belirtilen satıcı iletişim bilgileri kanalı ile
gönderilebilecektir.
Cayma hakkının kullanılması için bu süre içerisinde Satıcı'ya mevzuat hükümlerine
uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır. Cayma hakkının kullanılması halinde:
a) Alıcı'ya veya onun bildirdiği yukarıda bilgisi bulunan üçüncü kişiye teslim edilen
ürünün iade edilmesi zorunludur.
b) 15 (on beş) günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa
standart aksesuarları varsa ürünle birlikte hediye edilen diğer ürünleri eksiksiz ve
hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. 
 
Cayma hakkının kullanılmasını ve bilginin ulaşımını takip eden 20 (yirmi) gün
içerisinde ürün bedeli Alıcı'ya ödediği şekilde iade edilir. Ürün Satıcı'ya iade edilirken,
ürün teslimi sırasında Alıcı'ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da iade edilmesi
gerekmektedir. İade kargo bedeli aksi kararlaştırılmadıkça Alıcı'ya aittir. Ürünle
beraber iade edilecek olan faturanın iade bölümü doldurularak ve Alıcı tarafından
imzalanarak iade edilecektir.
 
 
 
 

MADDE 9 - CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

Cayma hakkı aşağıdaki hallerde kullanılamaz:
a) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Tüketicinin onay ile hizmetin ifasına
başlanan hizmet sözleşmeleri
b) Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mallara ilişkin
sözleşmeler
c) Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan,
niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan
veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmeler
d) Alıcı tarafından malın kullanılmış olduğunun tespit edilmesi ve ya kullanıcı hatası
sonucu zarar gören mallara ilişkin sözleşmeler
 

MADDE 10 - UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; Türk Mahkemeleri yetkili olup; uygulanacak
hukuk Türk Hukuku'dur.
Tüketiciler, Satıcı ile sorunları olursa, sorunu Satıcı'nın çözememesi durumunda,
şikayet ve itiraz konularında başvurularını Gaziantep Tüketici Sorunları Hakem
Heyeti'ne; veya Gaziantep Tüketici mahkemesine yapabileceklerdir. Tüketici
Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliği bu kapsamda yol göstericidir.
 
 

MADDE 11 - MAL/HİZMETİN FİYATI

PETER PİPER LONDON TEKSTİL E-TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından yapılan indirimler,
kuponlar ve sair satış fiyatına yansıtılır.
 
 

MADDE 12 - TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi
bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz
ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara
başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı'dan talep edebilir ve her
koşulda Alıcı'nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı, borcun
gecikmeli ifasından dolayı Satıcı'nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.
 
 

MADDE 13 - BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

PETER PİPER LONDON TEKSTİL E-TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'in resmi defter ve ticari
kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve
bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu
maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193 maddesi anlamında delil
sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
 

MADDE 14 - YÜRÜRLÜK

14 (on dört) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Alıcı tarafından
elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.
SATICI: PETER PİPER LONDON TEKSTİL E-TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ALICI:
TARİH:
Copyright © 2023 Peter Piper London. Tüm Hakları Saklıdır.